Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Ambona > Intencje mszalne


2018-27.08-2.092018-08-26

 

Intencje Mszalne 27.08 – 2.09. 2018 r.


Poniedziałek 27.08. 2018

700 1. + Za śp. Konrada Sobota

2. + Za śp. Władysława Smus

1800 1. + Za śp. Dariusza Badeńskiego

2. + Za śp. Lucjannę Raczyńską

3. + Za śp. Sabinę Kupczyńską


Wtorek 28.08. 2018

700 1. + Za śp. Dariusza Badeńskiego

2. + Za śp. Sabinę Kupczyńską

1800 1. + Za śp. Tomasza, Jana, Barbarę Musiała, Bronisława Dębskiego

2. + Za śp. Fabiana Lenarta

3. + Za śp. Władysława Smus


Środa 29. 08. 2018

700 1. + Za dusze w czyśćcu cierpiące

2. + Za śp. Dariusza Badeńskiego

3. + Za śp. Adama Pastusiaka

1800 1. Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Tomka Wolnego w 9 rocznicę urodzin

2. + Za śp. zmarłych bliskich z rodzin z ul. Klemensa Wierusza

3. + Za śp. Marcela Hochman w 8 rocznicę śmierci


Czwartek 30. 08. 2018

700 1. + Za śp. Konrada Sobota

2. + Za śp. Dariusza Badeńskiego

1800 1. Dziękczynno – błagalna O. Michała Gawryluka – intencja od parafian

2. Dziękczynno – błagalna w dniu 90 rocznicy urodzin Stefanii Preder z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

3. Dziękczynno – błagalna w 80 rocznicę urodzin Marii Walczak z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

3. + Za śp. Jana Musiała w 9 rocznicę śmierci


Piątek 31.08. 2018

700 1. O dobre urodzaje

2. + Za śp. Konrada Sobota

3. + Za śp. Dariusza Badeńskiego

1800 1. W intencjach zbiorowych do Miłosiernego Jezusa Pięciorańskiego

2. Dziękczynna za dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

3. + Za śp. Krzysztofa Bezena


Sobota 1.09 2018

700 1. + Za śp. Łucję Florek

2. + Za śp. Stanisławę Kempa

3. + Za śp. Piotra Maciejewskiego

1800 1. + Za śp. Mariana Nowak (gregorianka 1)

2. + Za śp. Kazimierę i Józefa Małys

3. + Za śp. Janinę Kowalczyk w 10 rocznicę śmierci oraz Teodora Kowalczyk w 25 rocznicę śmierci


Niedziela 2.09. 2018

800 1. Za parafian

2. + Za śp. Stefanię i Antoniego Hącel, Mariannę i Tomasza Wydmuch

930 1. + Za śp. Józefę i Antoniego Skupińskich oraz rodziców z obu stron

2. + Za śp. Stefanię i Juliana Biczysko oraz zmarłych z rodziny

1100 1. Dziękczynno – błagalna Marianny Mazurowskiej z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej w 80 rocznicę urodzin

2. W intencji Maksymiliana Kempa o wszelkie potrzebne łaski z okazji sakramentu Chrztu

3. W intencji Ojczyzny i Narodu Polskiego

4. + Za śp. Józefę, Mariana, Elżbietę, Jana Franiak

1800 1. O łaskę Ducha Św. i opiekę Niepokalanego Serca Maryi na drodze do zbawienia, dla naszych rodzin i całego Świata

2. + Za śp. Mariana Nowak (gregorianka 2)

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl