Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Sanktuarium > Cmentarz

 

Zapraszamy na stronę internetową cmentarza parafialnego w Wieruszowie na której możemy obejrzć zdjęcia wszystkich grobów na cmentarzu. Na każdym grobie mamy możliwość zapalenia wirtualnego znicza, który będzie się palił przez 7 dni. Wszystkie groby umieszczone są na dokładnej mapie cmentarza.

 

Na stronie jest też wyszukiwarka grobów, dzięki której mamy możliwość odnalezienia swoich bliskich w bazie osób pochowanych oraz precyzyjnie zlokalizować każdy grób na mapie cmentarza. Wyniki poszukiwań można wydrukować lub zapisać na swoim komputerze.

 

Na stronie są też informacje, kto w danym dniu obchodzi rocznicę śmierci, czy też rocznicę urodzin.

 

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z zawartością nowej strony internetowej cmentarza oraz skorzystania z interaktywnego planu i wyszukiwarki grobów.

 << ZAPRASZAMY >>


 

REGULAMIN CMENTARZA

 

1.   Cmentarz parafialny jest miejscem świętym, świadectwem wiary w życie pozagrobowe i wyrazem szacunku dla zmarłych.


2.   Właścicielem Cmentarza parafialnego jest Parafia p.w. Zesłania Ducha Świętego w Wieruszowie, ul. Dąbrowskiego 12, tel. (0-62) 784-15-35; 783-13-69.


3.   Sprawy związane z cmentarzem załatwiane są w Kancelarii Parafialnej w dni powszednie poniedziałek wtorek, środa, w godz. 18.30 - 19.00 oraz sobota w godz. 10.00 - 12.00 a sprawy pogrzebowe w dowolnym czasie.


4.   Usytuowanie grobu i jego wymiary muszą być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza.


5.   Zgodnie z prawem cmentarnym obowiązuje opłata dzierżawy (pokładne) za miejsce na okres 20 lat. Dzierżawę można przedłużyć na następne 20 lat.


6.   W przypadku nieprzedłużenia dzierżawy, zgodnie z prawem cmentarnym, grób może być użyty do ponownego pochówku.


7.   Ekshumacja zwłok lub szczątków jest dopuszczalna zasadniczo w okresie od 15 października do 15 kwietnia po przedstawieniu administracji cmentarza na piśmie decyzji kompetentnego organu (inspektora sanitarnego, prokuratora sądu).


8.   Rodzina zmarłego lub inni opiekunowie są zobowiązani do utrzymania porządku na grobie zmarłego i w pobliskim otoczeniu.


9.   Na grobach można ustawiać nagrobki po uprzednim zezwoleniu administratora. Aby uzyskać zgodę, należy przedstawić projekt nagrobka oraz uiścić opłatę w wysokości 10% od wartości nagrobka.


10.   Zakazuje się:

  • samowolnej zmiany wystroju cmentarza (usuwanie i sadzenie drzew, usuwanie zabytkowych pomników, umieszczanie ławek)
  • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
  • picia alkoholu, palenia papierosów, używania środków odurzających;
  • zanieczyszczania;
  • poruszania się pojazdami mechanicznymi i jednośladowymi, poza przypadkami związanymi z funkcjonowaniem cmentarza;
  • wszystkiego, co jest obce świętości miejsca.


11.   Odpady i śmieci (tylko cmentarne) powinny być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.


12.   Stare nagrobki po remoncie oraz gruz powinny być wywożone poza teren cmentarny.


13.   Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

 

 

 

 

 

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl