Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Komentarz na dziś


Komentarz na dziś pochodzi ze strony www.seminarium.paulini.pl


20 marca 2022 r. - Dzisiaj jest czas na nawrócenie


16 stycznia 2022 r. - Uciec na pustynię aby ratować swoje życie

>> Wcześniejsze komentarze do Słowa Bożego
Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl