Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Klasztor > Paulini

 

Duchowość paulińska

 

Matka Boża JasnogórskaSzczególnym znamieniem duchowości paulińskiej od początku istnienia Zakonu jest rozwijanie i szerzenie kultu Matki Bożej. Najświętsza Maryja Panna, Królowa Pustelników - jak głoszą Konstytucje Zakonu - jest Matką i szczególną opiekunką Zakonu. Wyrażali to nasi Ojcowie już od najdawniejszych czasów aż po ostatnie kapituły generalne, na których zawierzano Jej całą naszą wspólnotę paulińską oraz oddawano Jej najwyższą władzę w Zakonie. Dlatego ukazywanie Maryi w misterium Chrystusa i Kościoła, naśladowanie Jej życia oraz krzewienie Jej czci jest szczególnym znamieniem paulińskiej duchowości. Podobnie też nasza działalność apostolska powinna posiadać charakter maryjny, zwłaszcza w powierzonych Zakonowi sanktuariach, wśród których naczelne miejsce zajmuje Jasna Góra w Częstochowie.

 

Paulini dzisiaj ...

        Celem Zakonu Paulińskiego jest:

  • pielęgnowanie kontemplacji Boga w samotności oraz umiłowanie modlitwy liturgicznej;
  • pracowite i ubogie życie oraz praktyka pokuty jako udział w zbawczym wyniszczeniu Chrystusa;
  • szczególny kult Bagurodzicy, wyrażający się głównie w naśladowaniu Maryi w dziele własnego uświęcenia i w działalności apostolskiej;
  • kierowana Duchem Świętym i uwrażliwiona na znaki czasu gorliwość apostolska w służbie Kościoła i bliźnich, ujawniająca się szczególnie przez głoszenie Słowa Bożego, świadectwo życia, sprawowanie sakramentów, zwłaszcza sakramentu pokuty;


        Jasna Góra ... jest najbardziej newralgicznym punktem duszpasterstwa na całej ziemi polskiej, zwłaszcza gdy chodzi o duszpasterstwo konfesjonału. Jan Paweł II


Paulini pracują na różnych parafiach, posługując wiernym przy ołtarzu, w szkole i w codziennej pracy. Czerpiąc ze skarbca Eucharystii i modlitwy brewiarzowej oddają się pracy duszpasterskiej. Poprzez liczne inicjatywy, grupy parafialne przybliżają i dają Boga każdemu, kto przychodzi do furty klasztornej.


Jedną z harakterystycznych cech paulińskiej posługi jest organizowanie pieszych pielgrzymek do sanktuariów maryjnych. Najstarszą i najbardziej znana jest Warszawska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, która w tym roku wyruszyła juz poraz 294. Lecz nie tylko z Warszawy Paulini prowadzą swych parafian do Matki. Organizowane są pielgrzymki także z innych naszych sanktuariów na Jasną Górę i nie tylko.


Aktualnie w Polsce poza Jasną Górą, gdzie mieści się Kuria Generalna Zakonu, klasztory paulińskie znajdują się : we Wrocławiu, w Krakowie na Skałce, w Warszawie, Leśniowie, Leśnej Podlaskiej, Wieruszowie, Włodawie, Brdowie, Toruniu, Oporowie k/Kutna, Biechowie, Paulinach-Mochowie, Wielgomłynach, Łęczeszycach i na Bachledówce k/Zakopanego. Poza Polską klasztory paulińskie znajdują się w Anglii, na Węgrzech, w Chorwacji, na Ukrainie i Białorusi, w Czechach i na Słowacji, w Niemczech: Mainburg i Passau, Belgii, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kamerunie i Południowej Afryce. W około 50 klasztorach żyje około 500 białych paulińskich ojców i braci.


Więcej informacji na stronie zakonu

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl