Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Wydarzenia

PODZIĘKOWANIE2022-03-26
Z całego serca dziękuję Wszystkim Drogim Parafianom i osobom spoza naszej parafii, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w przebieg wizytacji kanonicznej Ordynariusza naszej diecezji, Księdza Biskupa Damiana Bryla.

Dziękuję wszystkim, którzy posprzątali kościół, zakrystię, kaplicę, dom duszpasterski oraz otoczenie kościoła i cmentarza.

Również serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do godnego przebiegu liturgii podczas Mszy świętych w czasie wizytacji, szczególnie chórowi „Lira” z bratem Franciszkiem na czele. Dziękuję wszystkim, którzy modlili się z nami w kościele i na cmentarzu parafialnym.

Dziękuję ojcu Stanisławowi za przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przebieg bierzmowania. Również dziękuję ojcu Marcinowi za przygotowanie grup przedszkolnych na spotkanie z księdzem biskupem oraz dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego i Przedszkola za podjęcie księdza biskupa w waszych progach.

W sposób szczególny dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w życie parafii, liderom grup duszpasterskich, którzy spotkali się z księdzem biskupem na roboczym spotkaniu w sprawach naszej parafii.

Parafia to nasze wspólne zadanie. W imieniu własnym i wspólnoty paulińskiej w Wieruszowie dziękuję za podjęcie tego trudu. Niech Pan Jezus Pięciorański wam wszystkim błogosławi, a Matka Najświętsza wyjedna wam wszelkie potrzebne łaski.

Ojciec Piotr Piechocki - proboszcz
Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl