Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Wydarzenia


Wywiad z o. Benedyktem Plutą – duchownym przewodnikiem 277 Wieruszowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.2016-08-22

Wywiad z o. Benedyktem Plutą – duchownym przewodnikiem 277 Wieruszowskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.

 

 

Piotr Kołodziejczyk: Proszę Ojca, trwają przygotowania do Pielgrzymki Wieruszowskiej na Jasną Górę, to ważne przeżycie duchowe, a także duże przedsięwzięcie logistyczne. Co należy zrobić, aby dobrze przygotować się do Pielgrzymowania?

o.Benedykt Pluta: Najważniejsze jest przygotowanie duchowe. Modlitwa i intencja w jakiej chcemy pielgrzymować. Potem wystarczy się zapisać i wyruszyć na szlak pielgrzymkowy.

PK: Droga, jaką przebywają pielgrzymi z Wieruszowa i okolic na Jasną Górę jest każdego roku taka sama. Nie oznacza to jednak, że Pielgrzymki nie mają swojego indywidualnego charakteru. Co będzie akcentem wyróżniającym Pielgrzymkę 2016 roku?

o.B.P:Chcemy podziękować Bogu za dar Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i za wizytę Ojca Świętego Franciszka w Polsce. W roku 1050 – lecia Chrztu Polski będziemy modlić się za naszą Ojczyznę, prosząc o jej pomyślność, o pokój i jedność w naszym narodzie. Rok Miłosierdzia jest wspaniałą okazją, by pochylić się nad Bogiem, który nas bardzo kocha.

PK: Niejednokrotnie rozmawiał Ksiądz z pątnikami. Proszę powiedzieć, co motywuje ludzi do uczestnictwa w pielgrzymkach?

o.B.P:Myślę, że jest to pragnienie doświadczenia Boga podczas pielgrzymki. Drugą rzeczą jest doświadczenie wspólnoty. Razem idziemy, modlimy się. Jest to piękne doświadczenie.

PK: Różne sytuacje mogą uniemożliwić udział w pielgrzymce. Co ojciec poradzi tym ludziom, którzy pomimo ogromnych chęci nie mogą dołączyć do pątników? 

o.B.P: Wszyscy, którzy nie mogą z nami pielgrzymować pieszo, zapraszamy do duchowego pielgrzymowania. W tym roku mamy dla nich specjalne identyfikatory z codzienną modlitwą. Zapewniamy ich również o naszej modlitwie. Zapraszamy też do przyjazdu na trasę pielgrzymki. Wzorem lat ubiegłych, nasz parafianin, pan Henryk Urbański organizuje pielgrzymkę autokarową 25 sierpnia na powitanie naszej pielgrzymki. Jest to dla nas wszystkich ogromna radość.

PK: Pamięta ojciec swoją pierwszą albo którąś z kolei pielgrzymkę?

o.B.P: Jeszcze przed wstąpieniem do zakonu pielgrzymowałem z mojej rodzinnej miejscowości. Jako kleryk uczestniczyłem w pielgrzymce z Warszawy. W tamtym roku po raz pierwszy szedłem z Wieruszowa. Każda pielgrzymka jest wyjątkowa. Każda pozostawia ślad w sercu.

Wszystkich serdecznie zapraszamy na 277 Wieruszowską Pielgrzymkę na Jasną Górę. Pielgrzymka to naprawdę piękny czas doświadczenia Jezusa Chrystusa i Maryi, który może pogłębić wiarę w naszym życiu.

o. Benedyktem Plutą, duchownym przewodnikiem pielgrzymów na Jasną Górę rozmawiał Piotr Kołodziejczyk

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl