Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Wydarzenia

Życzenia Generała Paulinów2014-12-23

„Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel" (Iz 7,14). 

Narodzone z Dziewicy Maryi Dziecię, Emmanuel - Bóg z nami, jest znakiem Królestwa Bożego na ziemi. W odwiecznym planie zbawienia Bóg wybrał Maryję do realizacji wielkich rzeczy. Tajemnica Wcielenia urzeczywistniła się wówczas, gdy Maryja wypowiedziała swoje „fiat”: „niech mi się stanie według Twego słowa! Przez wiarę bezwzględnie „powierzyła siebie Bogu”, a zarazem „całkowicie poświęciła samą siebie, jako służebnicę Pańską, osobie i dziełu swego Syna”. Syna tego zaś pierwej poczęła duchem niż ciałem: właśnie przez wiarę! Słusznie przeto sławi Maryję Elżbieta: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. 

Każde pokolenie otrzymuje konkretne znaki, choć często ich nie dostrzega. Bóg objawia się również w naszym życiu poprzez różne wydarzenia. Wszyscy zostaliśmy wezwani, aby nieustannie podejmować duchowy wysiłek odczytywania tych znaków i odpowiadania na nie. Pomagają nam one rozeznawać wolę Bożą w stosunku do naszego życiowego powołania. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam z serca płynące życzenia wrażliwości na znaki, jakie daje nam Pan Bóg w codziennym życiu, abyśmy w duchu wiary potrafili odczytywać ich treść, bo tylko w ten sposób rodzi się w naszym życiu Bóg. Maryja Panna, Ta, która ciągle rodzi światu Boga, niech przyniesie i do Waszego życia autentyczne szczęście, pokój i radość. 

o. Arnold Chrapkowski 
Generał Zakonu Paulinów 
wraz z Zarządem Generalnym 

Jasna Góra, Boże Narodzenie 2014 r.

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl