Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Wydarzenia

VIII Międzynarodowy Kongres "Katolicy i sztuka"2015-11-07

W dniach 20-21 listopada odbędzie się już ósmy z kolei Międzynarodowy Kongres, tym razem poświęcony tematowi „Katolicy i sztuka: szanse i zagrożenia”. Organizowany jest on przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu we współpracy z Katedrą Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wagę tegorocznego wydarzenia podkreśla fakt, że patronat nad nim objęła Papieska Rada Kultury.

Zadaniem Kongresu jest podjęcie pogłębionej refleksji nad miejscem i znaczeniem sztuki w relacji do wiary katolickiej w dzisiejszym świecie – zróżnicowanym, a jednocześnie zglobalizowanym. Kongres ten, jak wskazuje Przewodniczący Papieskiej Rady Kultury ks. kard. Gianfranco Ravasi, „rodzi się z przekonania o konieczności promowania owocnego dialogu pomiędzy sztuką i wiarą, a za cel stawia sobie pobudzanie katolików do szukania, poznawania i dowartościowywania najbardziej wzniosłych form sztuki jako drogi prowadzącej ku transcendencji”.

Na Kongresie głos zabierze wielu wybitnych specjalistów światowej sławy oraz artystów różnych dziedzin, podejmujących tematykę roli sztuki w ewangelizacyjnej działalności Kościoła. Wydarzenie zainauguruje JEm. ks. kard. Zenon Grocholewski, b. Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego.

Obrady Kongresu odbędą się w Auli WSKSiM przy ul. Droga Starotoruńska 3 w Toruniu. Zgłoszenie uczestnictwa w tym zjeździe naukowym polega na wypełnieniu wydrukowanego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.wsksim.edu.pl i przesłaniu go na adres WSKSiM (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń. Więcej informacji na temat Kongresu i zgłoszeń uczestnictwa udziela rektorat Uczelni pod numerem telefonu: (56) 610 71 31, lub mailowo pod adresem: rektorat@wsksim.edu.pl. Termin zgłoszeń mija 13 listopada 2015 roku. Serdecznie Państwa zapraszamy!

art. ze str.diecezjalakiska.pl

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl