Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Wydarzenia

Przeor Jasnej Góry - biskupem pomocniczym w Kaliszu!2014-07-05

Paulin, o. Łukasz Buzun, został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej. 46-letni zakonnik jest przeorem klasztoru na Jasnej Górze, teologiem duchowości, pomaga rodzinom w kryzysie.


Niespełna trzy miesiące temu, 16 kwietnia 2014 r., o. Łukasz Buzun został przeorem Jasnej Góry, wcześniej przez trzy lata był podprzeorem klasztoru. Swoje powołanie zakonne realizuje w Zakonie Paulinów od 1989 roku. Święcenia kapłańskie przyjął na Jasnej Górze 8 czerwca 1996 r.


Był duszpasterzem w paulińskim klasztorze w Wieruszowie i Włodawie. Ukończył studia licencjackie z psychologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu i doktoranckie z teologii duchowości na UKSW w Warszawie. W 2010 r. uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych.


Od 2007 r. o. Łukasz Buzun związany jest z klasztorem jasnogórskim. Posługuje w Poradni Życia Rodzinnego na Jasnej Górze i współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. W Radiu „Jasna Góra" prowadził audycje biblijne oraz na temat małżeństwa i rodziny, był też od 2008 r. zastępcą dyrektora Radia.


Dużo uwagi poświęca zagadnieniom związanym z kierownictwem duchowym. Przez wiele lat sam był spowiednikiem sióstr zakonnych, m.in. kamedułek we Złoczewie i urszulanek w Sieradzu.

źródło: www.episkopat.pl


Pełny życiorys

Mirosław Buzun (imię zakonne Łukasz) urodził się 26 lutego 1968 r. w Korycinie. Ukończył Technikum Mechaniczne w Białymstoku na kierunku naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych i w 1983 r. zdał egzamin dojrzałości. Starał się o przyjęcie na Politechnikę Warszawską, ostatecznie jednak rozpoczął studia w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Suwałkach, będącym filią KUL.


12 grudnia 1988 r. zwrócił się z prośbą o przyjęcie do Zakonu Paulinów. Nowicjat rozpoczął 10 stycznia 1989 r. w Żarkach-Leśniowie. 13 stycznia 1990 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Od roku akademickiego 1990/91 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce. 2 sierpnia 1995 r. na Jasnej Górze, na ręce ówczesnego generała zakonu o. Jana Nalaskowskiego złożył profesję wieczystą, a 3 sierpnia 1995 r. z rąk bp. Antoniego Długosza przyjął święcenia diakonatu. 8 czerwca 1996 r. na Jasnej Górze przyjął z rąk metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka święcenia kapłańskie.


Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej i katechetycznej w paulińskim klasztorze w Wieruszowie. Od roku akademickiego 1999/2000 został skierowany przez ówczesnego generała zakonu o. Stanisława Turka na studia licencjacko-doktoranckie z psychologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, które ukończył licencjatem w październiku 2002 r. a następnie został skierowany na studia doktoranckie, z zakresu teologii duchowości na UKSW w Warszawie. Z dniem 1 września 2003 r. został przeniesiony do klasztoru w Warszawie. Z dniem 30 października 2004 r. powrócił do klasztoru w Wieruszowie, aby następnie z dniem 1 lipca 2006 r. podjąć pracę duszpastersko-katechetyczną w parafii św. Ludwika we Włodawie. Z dniem 22 sierpnia 2007 r. przeniesiony na Jasną Górę, gdzie 23 kwietnia 2008 r. został mianowany zastępcą dyrektora Radia „Jasna Góra", a następnie od 23 kwietnia 2011 r. trzecim podprzeorem klasztoru.


Od 20 kwietnia 2010 r. podjął prowadzenie wykładów na UKSW w Warszawie w Studium Kierownictwa Duchowego w ramach przedmiotu „Kierownictwo duchowe a psychoterapia". W 2013 r. ukończył czteroletnie studium psychoterapii systemowej w Krakowie.


Uchwałą Rady Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie z dnia 24 maja 2010 r. na podstawie rozprawy doktorskiej: „Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu św. Józefa Sebastiana Pelczara" uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych z zakresu teologii duchowości.


Dnia 16 kwietnia 2014 r. został mianowany przeorem klasztoru na Jasnej Górze.


Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE

N.4715/14

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

mianował o. Łukasza Buzuna OSPPE, przeora jasnogórskiego klasztoru ojców paulinów, biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cusira.

Warszawa, 5 lipca 2014 r.

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski


Art. ze str. jasnagora.com

 

 

 


UWAGA !!!

Dnia 16 sierpnia b.r. (sobota) organizujemy wyjazd na Jasną Górę, na święcenia biskupie

o. Łukasza Buzuna. Zapisy przyjmujemy w zakrystii,

 oraz w kancelarii parafialnej. Koszt wyjazdu 20 zł.

 

Wyjazd 16 sierpnia o

godz. 7.00 sprzed kościoła.

 

Zapraszamy


Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl