Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Klasztor > Skład personalny


O. Piotr Piechocki

Proboszcz i Przeor

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl