Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Duszpasterstwo > Straż Honorowa NS Jezusowego

Cele i Obowiązki

Obowiązkiem każdego członka Arcybractwa Straży Honorowej jest pracować nad rozszerzaniem Miłości Chrystusa, której symbolem jest Jego Serce ciągle ranione przez nas; być instrumentem Miłosierdzia Bożego dla dusz; uczyć naszych braci doskonałego wypełniania ich obowiązku; codziennie prowadzić duchowo na ich posterunek straży do Tabernakulum; przyczyniać się do zwycięstwa Kościoła, zobowiązanego do kontynuowania tu na ziemi zbawczej misji Chrystusa. Członek Straży Honorowej obiera sobie „Godzinę Straży" w ciągu dnia, która polega nie na spędzaniu godziny adoracji przed Najświętszym Sakramentem, lecz na wykorzystaniu obranej godziny bez zmieniania planu zajęć - do gorliwego uświadomienia sobie obecności Bożej. Członek Straży Honorowej ofiaruje w ciągu tej godziny wszystko, co czyni i wszystko, czym jest dla uwielbienia i wynagrodzenia Sercu Pana Jezusa.

 

Do obowiązków Staży Honorowej NSPJ należy:

  • Wiernie odprawiać Godzinę Obecności przy Sercu Bożym.
  • Brać udział w Godzinie Świętej (wspólnotowa lub indywidualnie).
  • Brać udział we Mszy świętej wynagradzającej Bożemu Sercu za swoje grzechy i całego świata w I piątek miesiąca.
  • Szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa.
  • Nawiedzać Najświętszy Sakrament.
  • Brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa.

 

Arcybractwo ma trzy, lakonicznie sformułowane, cele istnienia: miłość, cześć i wynagrodzenie oddawane Sercu Jezusowemu. Członkowie, praktykując wynagradzanie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy całego świata, kształtują swoje życie na wzór życia Jezusa, który jest pokorny, cichy i miłosierny i starają się prowadzić życie w duchu czynnej miłości bliźniego. Każdy stowarzyszony odprawia jedną godzinę straży na dobę, w czasie której nie zmieniając nic ze zwykłych zajęć ma łączyć się myślą z ofiarą krzyżową Pana Jezusa. Do straży Honorowej może należeć osoba każdego stanu, zaś dzieci - po przyjęciu pierwszej Komunii św.

 


Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl