Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Ambona > Ogłoszenia duszpasterskie

Św. Pawła I Pustelnika2022-01-15

Ogłoszenia duszpasterskie

na Uroczystość Św. Pawła Pierwszego Pustelnika

  16 stycznia 2022 r.

Dziś

1.     Dziś przypada uroczystość zewnętrzna ku czci św. Pawła I Pustelnika. Sumę odpustową o godz. 11.00 odprawi Ojciec Karol Bilicz – paulin z klasztoru we Wrocławiu. Natomiast na Mszy Św. o godz. 9.30 dzieci otrzymają okolicznościowe błogosławieństwo.

2.     Dziś o godz. 17.00 spotkanie formacyjne Róż Różańcowych: modlitwa różańcowa, zmiana tajemnic, konferencja duchowa, nieszpory i Msza Św. w intencji Żywego Różańca.

3.     Dziś na Mszę Św. o godz. 18.00, a po niej na spotkanie, zapraszamy młodzież, która chce w tym roku, w okresie wiosennym przystąpić do sakramentu Bierzmowania. Przygotowanie do Bierzmowania obejmuje klasy VIII szkoły podstawowej i klasy I szkoły średniej, a także młodzież starszą ze szkoły średniej, która jeszcze nie przystąpiła do tego sakramentu.

4.     Składamy podziękowanie za ofiary złożone w dniu dzisiejszym na tacę, są one przeznaczone na cele inwestycyjne kościoła. O godz. 11.00 zostanie dziś odprawiona Msza Święta w intencji wszystkich naszych ofiarodawców i dobrodziejów.

W tygodniu

5.     W tym roku z racji panującej pandemii nie są możliwe tradycyjne odwiedziny wiernych w domach, czyli tzw. kolęda. Natomiast według podanego poniżej planu, zapraszamy mieszkańców poszczególnych ulic i miejscowości do kościoła na wieczorną Mszę Świętą o godz. 18.00, sprawowaną w ich intencji. Na zakończenie każdej Mszy Świętej poświęcimy wodę do pobłogosławienia (którą w naczyniach prosimy zabrać z domów do kościoła) i rozdamy modlitwy błogosławieństw domów do odmówienia we wspólnocie rodziny.

6.     W piątek 21 stycznia przypada Dzień Babci, a sobotę  Dzień Dziadka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych dziadków i babcie, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Niech naszym podziękowaniem będzie: modlitwa, ofiarowana Komunia Święta i serdeczna pamięć.

7.     W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania.

Sprawy ogólne

8.     Polecamy prasę katolicką, są do nabycia tygodnik katolickie: „Gość Niedzielny” i  „Niedziela” w cenie po 8 zł, oraz  dwutygodnik kaliski „Opiekun”.

9.     Wszystkim parafianom, gościom, czcicielom Jezusa Miłosiernego Pięciorańskiego, dziękujemy za życzliwość, modlitwy i składane ofiary.

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl