Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Ambona > Ogłoszenia duszpasterskie


II Niedziela po Narodzeniu Pańskim2020-01-04

Ogłoszenia duszpasterskie

na II Niedzielę po Narodzeniu Pańskim – 5 stycznia 2020 r.

 

Dziś

1.     Dziś z racji pierwszej niedzieli miesiąca o godz. 15.00 wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu, prowadzona przez członków Straży Honorowej NSPJ, Bractwo Miłosiernego Jezusa Pięciorańskiego.

W tygodniu

2.     W poniedziałek 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Porządek Mszy Świętych jak w każdą niedzielę (o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 18.00). Na każdej Mszy Świętej  poświęcamy kredę i kadzidło.

3.     W Uroczystość Objawienia Pańskiego o godz. 13.00, po raz siódmy ulicami Wieruszowa przejdzie Orszak Trzech Króli. To barwny pochód z udziałem wiernych, zawierający sceny z dawnych misteriów Bożego Narodzenia – obrazujący pielgrzymowanie Trzech Króli do betlejemskiego żłóbka. Podczas przejścia zachęcamy do wspólnego kolędowania. Królowie ze swoimi orszakami  wyruszają z kościołów naszego miasta, by spotkać się przy moście na Prośnie i dalej wspólnie wejść na Rynek i pod bibliotekę, gdzie jest ustawiona szopka. Nasza parafia tworzy orszak Króla Kacpra (orszak czerwony, Europejski). Prosimy, aby dzieci przebrały się za aniołki i pasterzy, młodzież i dorośli za kolędników, pamiętając o czerwonym akcencie stroju.

4.     Trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska zwaną kolędą. Szczegółowy program kolęd wywieszony jest na tablicy ogłoszeń oraz podany jest na stronie internetowej naszej parafii. Prosimy, aby w każdym domu przygotować stół nakryty białym obrusem, a na nim krzyż, zapalone świece, wodę święconą i księgę Pisma Świętego. Dzieci powinny okazać zeszyt do religii. Woda święcona wystawiona jest w kruchcie kościoła.

5.     W piątek 10 stycznia, rozpoczniemy w naszej parafii nowennę do Św. Pawła I Pustelnika, Patriarchy paulińskiego Zakonu, która przygotowuje nas do uroczystości odpustowej. Codziennie podczas wieczornej Mszy Świętej będziemy modlić się śpiewając „Pawełki”. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy i prosimy o modlitwę w intencjach całego naszego zakonu.

6.     W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 9.30 w domu duszpasterskim spotkanie dzieci klas III, które w tym roku pragną przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej. Prosimy, aby wraz z dziećmi przyszli także ich rodzice. 

Sprawy ogólne

7.     Polecamy prasę katolicką, jest do nabycia tygodnik: „Gość Niedzielny”, „Niedziela”, w cenie 6 zł, dwutygodnik kaliski „Opiekun”, dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”.

8.     Wszystkim parafianom, gościom, czcicielom Miłosiernego Jezusa Pięciorańskiego, dziękujemy za życzliwość, modlitwy i składane ofiary.

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl