Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Ambona > Ogłoszenia duszpasterskie


Niedziela Chrztu Pańskiego 2018 r. 2018-01-06

Ogłoszenia duszpasterskie

na niedzielę Chrztu Pańskiego – 7 stycznia 2018 r.

 

Dziś

1.     Dziś w kościele, po Mszy Świętej o godz. 9.30 zapraszamy na „Jasełka” w wykonaniu dzieci, a po „Jasełkach” odbędzie się krótkie spotkanie dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św.

2.     Dziś  z racji pierwszej niedzieli miesiąca o godz. 15.00 wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu, prowadzona przez członków Straży Honorowej NSPJ, Bractwo Miłosiernego Jezusa Pięciorańskiego.

3.     Dziś o godz. 16.00  w domu duszpasterskim spotkanie opłatkowe dla Róż Różańcowych, Straży Honorowej NSPJ i Bractwa Miłosiernego Jezusa Pięciorańskiego. 

 

W tygodniu

4.     W piątek 12 stycznia, rozpoczniemy w naszej parafii nowennę do Św. Pawła I Pustelnika, Patriarchy paulińskiego Zakonu, która przygotowuje nas do uroczystości odpustowej. Codziennie podczas wieczornej Mszy Świętej będziemy modlić się śpiewając „Pawełki”. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy i prosimy o modlitwę w intencjach całego naszego zakonu.

 

Sprawy ogólne

5.     Trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska zwaną kolędą. Szczegółowy program kolęd wywieszony jest na tablicy ogłoszeń oraz podany jest na stronie internetowej naszej parafii. Prosimy, aby w każdym domu przygotować stół nakryty białym obrusem, a na nim krzyż, zapalone świece, wodę święconą i księgę Pisma Świętego. Dzieci powinny okazać zeszyt do religii.

6.     Składamy podziękowanie wszystkim tym, którzy przyczynili się do dobrego przeżycia Orszaku Trzech Króli, który czwarty raz przeszedł ulicami naszego miasta. Dziękujemy inicjatorom tego przedsięwzięcia, sponsorom i dobrodziejom dzięki którym mogliśmy uczestniczyć w poszczególnych scenkach. Dziękujemy pracownikom, woluntariuszom i podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej za wszelkie zaangażowanie, szkołom z terenu miasta i gminy za przygotowanie scenek, dziękujemy policji i druhom z OSP za zabezpieczenie trasy, mediom za informowanie o Orszaku, władzom miasta, wszystkim, dzięki którym mogliśmy wziąć udział w tym szczególnym doświadczeniu wiary. Wam wszystkim Bracia i Siostry za obecność, zaangażowanie i świadectwo wiary. Tegoroczny Orszak pokazał nam, ile jest w nas dobra i jak bardzo potrzebujemy nim dzielić się z drugim człowiekiem.

7.     Polecamy prasę katolicką, jest do nabycia tygodnik katolicki: „Gość Niedzielny” „Niedziela”, „Opiekun” , oraz dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”.

8.     Wszystkim parafianom, gościom, czcicielom Miłosiernego Jezusa Pięciorańskiego, dziękujemy za życzliwość, modlitwy i składane ofiary.

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl