Liturgia


Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-7
Łk 11, 29-32

Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś










Multimedia > Muzyka


Młodzieńcy w Ogniu

 

 

Parafrazy Biblijne

01 - Wszyscy spragnieni
 

 

02 - Gdy nadeszła pełnia czasu  

 

03 - Błogosławiona
 

 

04 - Magnificat
 

 

05 - Matko Zmartwychwstałego  

 

06 - Przyjacielu  

 

07 - Panie wielbię Cię
 

 

08 - Błogosławieństwa  

 

09 - Yeshua  

 

10 - Jeśli kto chce
 

 

11 - Hymn o Miłości
 

 

12 - Na łożu mym
 

 

13 - Eucharystia  

 

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl