Liturgia


Ga 4, 22-24. 26-27. 31 – 5, 1
Ps 113 (112), 1-2. 3-4. 5-7
Łk 11, 29-32

Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Multimedia > Muzyka


Chór Lira

strona w przygotowaniu

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl