Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Misje i reoklekcje > Głoszone u nas


Rekolekcje Wielkopostne 20162016-03-09

W dniach 6 -9 marca 2016 r. w naszej parafii Rekolekcje  Wielkopostne wygłosił O. Piotr Łoza-paulin z naszego klasztoru we Świdnicy o Piotr jest magistrem teologii w zakresie katolickiej nauki społecznej Obecnie w Świdnicy sprawuje  funkcje: prezbiter II Wspólnoty Neokatechumenalnej, katecheta w Zespole Szkół nr 1 w Świdnicy, opiekun „Podwórkowego Kółka Różańcowego”, opiekun zespołu muzycznego, odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, rekolekcjonista.

>zapraszamy do posłuchania rekolekcji<

 

   

   

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl