Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Ambona > Komentarz


Nasi Paulini, biali bracia - wystawa w Pécs na Węgrzech2014-11-17

 

 

 

 

 

 

Biskup diecezji György Udvardy 17 października otworzył jedną z najważniejszych wystaw czasowych we Współczesnej Galerii Węgierskiej przy Muzeum Janusa Pannoniusa w Pécsu.

W wyniku współpracy Zakonu Paulinów i Narodowej Biblioteki im. Széchenyi-ego została zrealizowana wystawa o historycznym postępie, przedstawiająca niezmierne osiągnięcia w dziedzinie kultury, oświaty i historii sztuki jedynej założonej na Węgrzech społeczności zakonnej, począwszy od jej założenia aż po dzień dzisiejszy, zwracając jednocześnie uwagę na wiarę białych braci w przyszłość.

Na wystawie będącej wspaniałym przykładem „skarbu samokształcenia” prawie 800 lat otwiera się przed oczami zwiedzających. „Święta Maryjo!... bądź mi pomocna radą w smutku, w biedzie, w pracy i we wszystkich moich potrzebach!” – czytamy w modlitwie do Najświętszej Marii Panny w XV-wiecznym kodeksie Festeticsów, który należy do najpiękniej zdobionych węgierskich zabytków językowych.

Bezpośrednio obok znajduje się pochodzący również z XV wieku kodeks, do tej pory nigdy nie wystawiany na Węgrzech, w którym uwagi w języku węgierskim w roku 1965 odkrył Pál Péter Domokos. Na wystawie znajduje się również tzw. kodeks czeski powstały w 1513 roku w klasztorze paulinów w Nagyvázsony. Księgi te, tak niezwykle cenny skarb, do tej pory nigdy nie mogły być jednocześnie pokazane zwiedzającym.

Oprócz tego na wystawie można obejrzeć pochodzące z największych zbiorów oryginały rękopisów, portrety przedstawiające słynnych ojców paulinów, mszały, czasopisma, stare pocztówki, fragmenty z kroniki filmowej.

„Zwiedzanie napełnione cichym pragnieniem poznania umożliwia duszy odkrycie czegoś z daru i z tajemnicy, które okrążają zakonników w oczach świata” – sformułował György Udvardy, biskup diecezji Pécs w mowie wygłoszonej na otwarciu wystawy.

„Jest to dar, ponieważ poprzez społeczeństwo zakonne, jego istnienie, członków i duchowość następuje objawienie Jezusa Chrystusa, Miłosierdzia Boskiego, jego dobrej woli, wierności ludziom, zaufania i wiary w przyszłość – podkreślił główny pasterz – Ta Chrystusowa postawa stanowi podstawę ślubów zakonnych. Jest darem, ponieważ zawsze dzieli się losem z konkretną społecznością, z narodem i Kościołem, z mieszkańcami naszego miasta”.

„Jednocześnie społeczność zakonna jest posiadaczem tajemnicy, bo to, co objawia, jest trudne do zrozumienia, do sformułowania. Mowa jest tu przecież o stosunkach międzyludzkich, o najgłębszej decyzji, którą często na zewnątrz próbowano pojąć, od najciemniejszej strony wyobraźni, jak to nieraz świat w różnych epokach uczynił. Stojący na zewnątrz szukają namacalnej korzyści i nie rozumieją, co daje, jaki sens ma modlitwa, nie pojmują też, że ktoś samotnie, w milczeniu zwraca się tylko ku Bogu… A przecież właśnie wtedy czyni jak najwięcej, właśnie wtedy działalność zakonnika jest najbardziej użyteczna” – wskazał biskup Pécsu.

„Wystawione eksponaty chciałyby tę tajemnicę przybliżyć zwiedzającym. Dotrzemy w głąb tajemnicy, przebywając w milczeniu przed wystawionymi przedmiotami i pozwolimy, by na nas oddziaływały” – zaakcentował György Udvardy.

Twórcy wystawy – kuratorzy: Sudár Annamária i Sarbak Gábor, odpowiedzialny za wygląd i grafikę Máté Török, działający jako redaktorzy wystawy „Nasi Paulini, biali bracia” Tamás Szentirmay i Jolán Mann starali się, by jak najbarwniej, w sposób jak najbardziej przykuwający uwagę, ale jednocześnie wiernie pod względem historii, z głębokim przybliżeniem spirytualnym, pokazać węgierską przeszłość i teraźniejszość! – ważny i pouczający rys, który charakteryzuje zakon paulinów. Organizatorami wystawy są prowincjał János Csóka i naczelny dyrektor Narodowej Biblioteki im. Széchényi-ego László Tüske. W wyniku umowy podpisanej pomiędzy Węgierskim Zakonem Paulinów i Biblioteką Narodową wystawa została urzeczywistniona.


Cser István / Magyar Kurír

18 października 2014 r.

art. ze str. jasnagora.pl

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl