Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Ambona > Intencje mszalne


13-19.01.2020 r.2020-01-11

 

Intencje Mszalne 13 – 19. 01. 2020 r.


Poniedziałek 13. 01. 2020

700 1. Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla kolegów i koleżanek

2. + Za śp. Stanisława Rudnik

3. + Za śp. Andrzeja Nokiel

1800 1. + Za śp. Stanisławę Mikulską

2. + Za śp. Mariana Rechmal w rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Rechmal i Matuszek


Wtorek 14. 01. 2020

700 1. + Za śp. Stanisława Kuca

2. + Za śp. Stanisława Rudnik

1800 1. + Za śp. Lucynę Moga w 5 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny

2. + Za śp. Ireneusza Krawczyk


Środa 15. 01. 2020

700 1. W intencji Ojców i Braci Paulinów – intencja od parafian

2. Dziękczynno – błagalna Bernarda Bryłka w 71 rocznicę urodzin

1800 1. + Za śp. Zofię Sadowską w 30 rocznicę śmierci i Józefa w 20 rocznicę śmierci

2. + Za śp. Annę Maciejewską

3. + Za śp. Andrzeja Nokiel


Czwartek 16. 01. 2020

700 1. + Za śp. Stanisławę Mikulską

2. + Za śp. Stanisława Kuca

1800 1. Dziękczynno – błagalna w 5 rocznicę działalności Legionu Maryi w naszej parafii i o błogosławieństwo Boże dla O. Czesława opiekuna duchowego wspólnoty

2. + Za śp. siostrę Anielę Bieda w 7 rocznicę śmierci, rodziców, dziadków, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

3. + Za śp. Annę Maciejewską


Piątek 17. 01. 2020

700 1. + Za śp. Ireneusza Krawczyka

2. + Za śp. Stanisława Rudnik

1800 1. + Za śp. Karola Wolnego

2. + Za śp. Helenę Kowalczyk w 2 rocznicę śmierci


Sobota 18. 01. 2020

700 1. Dziękczynna Jana i Anny z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie w rodzinie

2. + Za śp. Stanisława Kuca

1800 1. Dziękczynno – błagalna w dniu 87 rocznicy urodzin Janiny Cieślak z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

2. + Za śp. Krzysztofa Wilka

3. + Za śp. Zygmunta Maciejewskiego i zmarłych rodziców


Niedziela 19. 01. 2020

800 1. + Za śp. Rafała Kałmuk – intencja od chrzestnego z żoną

930 1. + Za śp. Stanisława Golańskiego oraz zmarłych z rodziny Golańskich i Krasuckich

1100 1. W intencji Zakonu Paulinów

2. Za parafian

3. W intencji ofiarodawców i dobrodziejów parafii i klasztoru

4. + Za śp. Stanisłąwa Grzesiaka

1800 1. W intencji Róż Różańcowych

2. + Za śp. Henrykę Tomala

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl