Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Ambona > Intencje mszalne


30.12.19 r. - 5.01.20r.2019-12-29

 

Intencje Mszalne 30.12.2019 r. – 5. 01. 2020 r.


Poniedziałek 30. 12. 2019

700 1. + Za śp. Stanisławę Mikulską

2. + Za śp. Adama Kołodziej

3. + Za śp. zmarłych z bloku i ul. Klemensa Wierusza

1800 1. + Za śp. Stanisława, Stanisławę i Andrzeja Maciejewskich, zmarłych dziadków Parnowskich i Maciejewskich

2. + Za śp. Andrzeja Witkowskiego


Wtorek 31. 12. 2019

700 1. + Za śp. Ireneusza Krawczyk

2. + Za śp. Stanisława Rudnik

1800 1. Dziękczynna za miniony rok z prośbą o błogosławieństwo Boże na nowy rok

2. + Za śp. Księdza Ludwika Adamskiego – intencja od parafian z Wińska

3. + Za śp. Andrzeja Witkowskiego

4. + Za śp. Janinę Owczarską w 10 rocznicę śmierci

2400 1. + Za śp. Helenę Malak


Środa 1. 01. 2020

800 1. + Za śp. Mariana, Władysławę i Marka Polek

930 1. + Za śp. Stanisławę Mikulską

1100 1. Za parafian

2. Dziękczyno – błagalna w dniu 50 rocznicy urodzin Roberta z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

3. + Za śp. Mieczysława Ochockiego

1800 1. Dziękczynno – błagalna z okazji 15 rocznicy urodzin Joanny z prośbą o dary Ducha Świętego i potrzebne łaski


Czwartek 2. 01. 2020

700 1. + Za śp. Urszulę Piesiakowską

2. + Za śp. Adama Kołodziej

3. + Za śp. Stanisława Rudnik

1800 1. + Za śp. Ireneusza Krawczyk


Piątek 3. 01. 2020

700 1. Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Marty i Grzegorza oraz ich dzieci Oli i Tomasza

2. + Za śp. Stanisława Kuca

1800 1. + Za śp. Adama Kołodziej

2. + Za śp. Karola Wolnego


Sobota 4. 01. 2020

700 1. + Za śp. Stanisławę Mikulską

2. + Za śp. Ireneusza Krawczyk

1800 1. + Za śp. Martę Krymiec

2. + Za śp. Karola Wolnego

3. + Za śp. Benona Borwika w 40 rocznicę śmierci, Daniela, Przemysława Żłobińskiego i zmarłych z rodziny


Niedziela 5. 01. 2020

800 1. + Za śp. Aurelię Kryś

930 1. Za parafian

2. + Za sp. Kazimierza Kowalczyk

1100 1. Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Tadeusza Kasprowicz

2. W intencji Ojczyzny i Narodu Polskiego

1800 1. + Za śp. Krzysztofa Wilka

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl