Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Ambona > Intencje mszalne


29.07-4.08.2019 r. 2019-07-27

 

Intencje Mszalne 29.07 - 4. 08. 2019 r.


Poniedziałek 29. 07. 2019

700 1. + Za śp. Benedettę Guidali (gregorianka 29)

1800 1. + Za śp. Zbigniewa Adamczyk

2. + Za śp. Leszka Grajeta

3. Wynagradzająco – przebłagalna za grzechy w rodzinie


Wtorek 30. 07. 2019

700 1. + Za śp. Benedettę Guidali (gregorianka 30)

2. Wynagradzająco – przebłagalna za grzechy w rodzinie

1800 1. Dziękczynno – błagalna z okazji 18 rocznicy urodzin Filipa Juszczak z prośbą o błogosłwieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

2. + Za śp. Stefana Frankowskiego

3. + Za śp. Zbigniewa Adamczyk


Środa 31. 07. 2019

700 1. Dziękczynno – błagalna z okazji 2 rocznicy urodzin Antoniego Tuz z prośbą o błogosłwieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

2. + Za śp. Stefana Frankowskiego

1800 1. Dziękczynno – błagalna z okazji 1 rocznicy urodzin Franciszka Szczepańskiego z prośbą o błogosłwieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

2. + Za śp. Zbigniewa Adamczyk

3. Wynagradzająco – przebłagalna za grzechy w rodzinie


Czwartek 1. 08. 2019

700 1. + Za śp. Józefa Powąska (gregorianka 1)

2. + Za śp. Tomasza Błońskiego (gregorianka 1)

3. Wynagradzająco – przebłagalna za grzechy w rodzinie

1800 1. Dziękczynno – błagalna z okazji 18 rocznicy urodzin Weroniki Matuszek z prośbą o błogosłwieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

2. + Za śp. Ojca Kamila Cichockiego – intencja od Żywego Rózańca

3. + Za śp. Edmunda Duś


Piątek 2. 08. 2019

700 1. + Za śp. Ojca Kamila Cichockiego - intencja od porannej grupy modlitewnej

2. + Za śp. Józefa Powąska (gregorianka 2)

3. Wynagradzająco – przebłagalna za grzechy w rodzinie

1800 1. O łaskę Ducha Świętego i opiekę Niepokalanego Serca Maryi na drodze do zbawienia dla naszych rodzin i całego świata

2. + Za śp. Zofię i Tadeusza Lipińskich w rocznicę śmierci

3. + Za śp. Tomasza Błońskiego (gregorianka 2)


Sobota 3. 08. 2019

700 1. + Za śp. Edwarda Sołygę

2. + Za śp. Józefa Powąska (gregorianka 3)

3. + Za śp. Ojca Kamila Cichockiego

4. Wynagradzająco – przebłagalna za grzechy w rodzinie

1800 1. + Za śp. Stefana Frankowskiego

2. + Za śp. Tomasza Błońskiego (gregorianka 3)


Niedziela 4. 08. 2019

800 1. Za parafian

2.+ Za śp. Tomasza Błońskiego (gregorianka 4)

930 1. + Za śp. Stefana Frankowskiego

2. + Za śp. Leszka Grajeta

1100 1. Dziękczynna za zdanie matury z prośbą o dalsze błogosłwieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla Dawida

2. W intencji Ojczyzny i Narodu Polskiego

3. + Za śp. Józefa Powąska (gregorianka 4)

1800 1. Wynagradzająco – przebłagalna za grzechy w rodzinie

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl