Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś


Ambona > Intencje mszalne


2017-2-9.102017-10-01

 

Intencje Mszalne 2.10. – 8.10. 2017 r.


Poniedziałek 2.10. 2017

700 1. + Za śp. Władysławę Polek (gregorianka 2)

2. + Za śp. Teresę Karcz

1800 1. Dziękczynno – błagalna z okazji 15 rocznicy urodzin Marcina z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski

2. + Za śp. Ojca Ludwika Kaszowskiego

3. + Za śp. Helenę, Józefa i Stanisława Gruców

4. + Za śp. Benedykta Smorawskiego


Wtorek 3.10. 2017

700 1. + Za śp. Władysławę Polek (gregorianka 3)

2. + Za śp. Romana Markiewicz

1800 1. + Za śp. Wiktorię Juszczak

2. + Za śp. Zenona Wojtasik, Weronikę, Franciszka, Tadeusza, Teresę, Mariana Marszałek

3. + Za śp. Teresę i Mariana Winkowskich, zmarłych z rodziny Winkowskich i Glińskich

4. W intencji Liturgicznej Służby Ołtarza Dorosłych


Środa 4.10. 2017

700 1. + Za śp. Helenę Domańską

2. + Za śp. Franciszka Magnera

1800 1. Dziękczynno – błagalna w dniu imienin Brata Franciszka z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski - intencja od grup modlitewnych

2. + Za śp. Przemysława Żłobińskiego

3. + Za śp. Władysławe Polek (gregorianka 4)


Czwartek 5. 10. 2017

700 1. + Za śp. Helenę Domańską

2. + Za śp. Leszka Skolarskiego

1800 1. + Za śp. Piotra Maciejewskiego

2. + Za śp. Władysławę Polek (gregorianka 5)

3. + Za śp. Dorotę Kowalczyk

4. + Za śp. Cecylię i Władysława Białek, Mieczysławę i Stefana Wieczorek, Mariannę i Władysława Kliś


Piątek 6.10. 2017

700 1.+ Za śp. Artura Bartosiewicz

2.+ Za śp. Leszka Skolarskiego

3.+ Za śp. Romana Markiewicz

1800 1. + Za śp. Władysławę Polek (gregorianka 6)

2.+ Za śp. Piotra Maciejewskiego

3. + Za śp. Benedykta Smorawskiego


Sobota 7.10. 2017

700 1. + Za śp. Bolesława, Stanisławę, Artura Bartosiewicz

2.+ Za śp. Władysławę Polek (gregorianka 7)

1800 1. W intencji Róż Różańcowych o błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski

2. + Za śp. zmarłych Członków z Żywego Różańca

3. Dziekczynno – błagalna w dniu 11 rocznicy sakramentu małżeństwa Gabrieli i Pawła z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski


Niedziela 8.10. 2017

800 1. + Za śp. Mariana Ziemiańskiego

2. + Za śp. Władysławę Polek (gregorianka 8)

930 1. + Za śp. Helenę Domańską

2. + Za śp. Helenę Młodowską w 30 rocznicę śmierci, jej męża Władysława i ich rodziców

1100 1. Za parafian

2. + Za śp. Beatę Wróblewską

3. + Za śp. Ojca Ludwika Kaszowskiego

1800 1. + Za śp. Kazimierza, Stanisława i Antoninę Będzińskich

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl