Liturgia


Czytania na dziś »

Komentarz do Słowa na dziś
Ambona > Ogłoszenia duszpasterskie

Niedziela Miłosierdzia Bożego2022-04-24

Ogłoszenia duszpasterskie

na Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 24 kwietnia 2022 r.

 

Dziś

1.     Dziś przeżywamy uroczystość odpustową ku czci Miłosiernego Jezusa Pięciorańskiego. Mszy Świętej odpustowej o godz. 11.00 będzie przewodniczył O. Maksymilian Stępień przeor i proboszcz z naszego paulińskiego klasztoru we Wrocławiu. Po Mszy Świętej odpustowej procesja i nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego Pięciorańskiego.

2.     O godz. 15.00 odbędzie się nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Przypominamy, że za odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele, możemy codziennie uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach. Są nimi: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu choćby powszedniego, przystąpienie do Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Odpust możemy ofiarować za siebie lub za kogoś ze zmarłych.

3.     Dziś z racji niedzieli Miłosierdzia, po Mszach Świętych zbiórka ofiar do puszek dla kaliskiego „Caritas” z przeznaczeniem na rzecz Domu dla matek z dziećmi w Dobieszczyźnie.

 

W tygodniu

4.     W piątek o godz. 18.00 Msza Święta zbiorowa do Miłosiernego Jezusa Pięciorańskiego. Intencje na tę Msze Świętą można składać w zakrystii.

5.     W przyszła niedzielę z racji pierwszej niedzieli miesiąca o godz. 15.00 wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu, prowadzona przez członków Straży Honorowej NSPJ i Bractwo Miłosiernego Jezusa Pięciorańskiego.

6.     W przyszłą niedzielę rozpocznie się miesiąc maj w szczególny sposób poświęcony Matce Bożej. Nabożeństwa majowe w naszym kościele będą codziennie sprawowane o godz. 17.30.

 

Sprawy ogólne

7.     Polecamy prasę katolicką, jest do nabycia tygodnik: „Gość Niedzielny”, „Niedziela”, dwutygodnik kaliski „Opiekun”, dla dzieci „Mały Gość Niedzielny”.

8.     Wszystkim parafianom, gościom, czcicielom Jezusa Miłosiernego Pięciorańskiego, dziękujemy za życzliwość, modlitwy i składane ofiary.

Programista PHP: Michał Grabowski | Opracowanie graficzne: Havok.pl